Tolosako Santa Luziako nekakaritza hazitegian lur sailak erabiltzeko esleipena

2018ko Urtarrilaren 16a

2017ko azaroaren 27ko Gobernu Batzordearen bidez ondorengo erabaki hau hartu zen: Lizentzien adjudikazio deialdirako oinarriak onartzea Tolosako Santa Luziako nekakaritza hazitegian lur sailak erabiltzeko.

Prozeduran parte hartzeko dokumentazioa Tolosako Udaleko Informazio eta Erregistroko bulegoan aurkeztu behar da. Horretarako 30 egun natural daude, iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI O FIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Ordutegia: 09:00 – 13:00.

Informazio gehiago