Iurreamendi Egoitzarako sukalde-arduradun postua

Egoera: 
Amaituta
Honako deialdi honen xedea Tolosako Iurreamendi egoitzarako denboraldi baterako sukalde arduradun bat kontratatzea da. Lanpostua betetzen duenarialdi baterako kontratua egingo zaio.