Tolosako Udaleko errenta eta ordainarazpenetarako teknikari lanpostua bitarteko izaeraz hornitzeko hautaketa.

Egoera: 
Amaituta

Deialdi honen xedea hau da: Udal honetako  Errenta eta Ordainarazpenetarako teknikari lanpostu bat bitarteko izaeraz hornitzea, lanpostu horren titularra bajan, amatasun bajan eta/edo seme-alabak zaintzeko eszedentzian dagoen bitartean. Lanpostu hori kokatuta dago Administrazio Orokorreko Eskalan, Azpieskala Teknikoan, erdi-mailako teknikarien klasean, A2 Sailkapen Taldean.

Ohar informatiboa