Udaltzain bost lanpostu

Egoera: 
Amaituta
Deialdi honen bidez, Udal honetako lanpostu-zerrendan hutsik dauden jabetzako Udaltzain bost lanpostu hornitu nahi dira txanda irekiko lehiaketa-oposizio bidez. Bost plaza hauek, Administrazio Bereziko Eskalako, Zerbitzu Berezietako azpi-eskalakoak dira; Mota, Udaltzaingoa eta bere laguntzaileak; eta Taldea, C2. Agente lanpostu hauek Tolosako Udaleko lanpostu zerrendako kode hauei dagozkie: 1300140, 1300250, 1300260, 1300246 eta 1300180.