Tolosako udalerrian emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatzen duten irabazi asmorik gabeko elkarteei edo erakundeei, edo pertsona fisikoei, zuzendutako dirulaguntzak. BDNS (Identif.): 450745.

Xedea: 2019an, esparru politikoan, ekonomiko an eta sozialean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, bultzatzeko programak burutzea.

Ikusi tramiteak

Argitalpena: 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2019/04/29/e1902632.htm
Eskaera aurkezteko epea: 
2019ko maiatzaren 20