Osasun eta Gizarte Zerbitzuen alorreko jarduerak finantzatzeko Tolosan 2018ko diru-laguntzak deialdia BDNS (Identif.): 422184.

 

Osasun eta gizarte zerbitzuen alorreko jarduerentzako diru-laguntzak elkarteei.

Diru-laguntzak dira, herrian diharduten izaera sozialeko elkarteei zuzenduak daudenak, tolosarrei laguntzeko egiten duten jarduna mantentze aldera. Diruz lagundu ahal izango dira adierazten diren jarduera eta programek eragindako gastuak eta entitate eskatzaileen mantenimenduko gastuak, baldin eta haien jarduna gizarte zerbitzuen lanaren osagarri bada.

Ikusi Tramiteak: Dirulaguntzak eta laguntzak

Argitalpena: 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2018/11/09/c1807383.pdf
Eskaera aurkezteko epea: 
2018ko azaroaren 29a