Nazioarteko lankidetza programako diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantza.

Udal honetako Udalbatzarrak, 2017ko maiatzaren 30ean egindako ohizko Osoko Bilkuran, Tolosako Udaleko nazioarteko lankidetzaren programaren dirulaguntzak arautzen dituen Ordenantzari eta bere eranskinei hasierako onespena eman zion.