"6.1 San Cosme eta San Damian" azpiesparruko Urbanizazio Proiektua