Giza baliabideak

Eskaintzen diren zerbitzuak

 • Langileen Erregistroa mantentzea eta eguneratzea.
 • Urteko lan-eskaintza publikoa kudeatzea.
 • Langileak hautatzeko eta kontratatzeko prozesuak egitea.
 • Barne mugigarritasuneko prozesuak kudeatzea.
 • Lanpostuen eta langileen zerrendak mantentzea eta eguneratzea.
 • Ordainsariei buruzko gaiak bideratzea eta konpontzea.
 • Baimen- eta lizentzia-eskaerak kudeatzea.
 • Administrazio-egoeren aldaketa eskaerak bideratzea. 
 • Lanpostuen balorazioa egitea.
 • Lanera ez etortzeak/absentismoa kontrolatzea eta horren inguruko kontrol medikoa kudeatzea.
 • Langileen Batzordearekin eta Enpresa Batzordearekin hartu-emanean egotea.
 • Prestakuntzarako planak kudeatzea.
 • Zehar-ekintzak kudeatzea eta arlo guztiak hobetzeko jarduketak kudeatzea, bultzatzea, sustatzea eta koordinatzea.
 • Udal erakundeei aholkuak ematea, langileriaren eta antolaketaren alorrean.
 • Administrazioa Eraberritzeko eta Zerbitzuen Kalitatea bermatzeko Plana egitea eta koordinatzea.
 • Hobekuntza etengabeari begira egindako ekintzak diseinatzea, planifikatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea, eta Tolosako Udalarentzat egokiak diren antolaketa-betekizunetan aritzeko modu onak hautematea.
 • Antolaketaren egitura aztertzea, zerbitzu guztien artean dauden hartu-emanak jorratzea, Udalari esleitu zaizkion betekizunak urkultzea… Era horretan, antolaketa, prozedurak, agiriak, azpiegiturak eta lan-sistemak hobetzeko proposamenak egin eta ezartzea, zerbitzuetan produktibitaterik eta kalitaterik handiena lortzeko xedearekin.