Idazkaritza

  • Biztanleen Udal Errolda eta estatistika eramatea.
  • Udal eskumeneko ziurtagiriak, Udalean dagoen dokumentazio orokorrari buruzkoak barne.
  • Ezkontza zibilak.
  • Udal organoei buruzko fede publikoa, honako hauei dagokienez: Udalbatzaren osoko bilkurak, batzordeak, gobernu batzarrak eta udal enpresa publikoen bilerak eta egintzak.
  • Lege-aholkularitza ematea Udalbatzari, batzordeei, Gobernu Batzarrari, alkateari, zinegotziei eta Udalaren menpe dauden hainbat enpresa publikori.
  • Organo hauen aktak prestatzea: Udalbatzaren osoko bilkuretakoak, gobernu batzarretakoak eta Tolargi SL, Tolosa Lantzen SA eta Hiltegia Kudeatzeko Mankomunitatekoak. Erabakiak bideratzea eta jakinaraztea.
  • Hautesle-errolda eta hauteskundeak.
  • Elkarteen Udal Erregistroa eramatea.
  • Herritarrei informazioa ematea udal hilerriko panteoien tituluei buruz, ziurtagiriak egitea eta eguneratze-tramiteak egitea.