Ekonomiaren sustapena, Merkataritza, Feriak eta Turismoa