Genero zeharkakotasuna (mainstreaminga)

Datozen urteetarako helburutzat finkatu da berariazko proiektu bat gauzatzea, oinarriak ezarriko dituena Tolosako Udalaren udal politiketan genero-zeharkakotasuna sustatu eta abiarazteko. Epe labur, ertain eta luzerako proiektu estrategiko gisa hartu da, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lortzeko, bai Tolosako udalerriaren barruan, bai Udalaren beraren barruan.