"9.1 Euskal Herria Plaza eta Ingurunea" Azpiesparrua Birgaitzeko Plan Berezia