"20. Amarotz esparruko "A.30. 1/20" lursailari buruzko Hiri Antolamenduko Plan Berezia (Ingurumen-ebaluazio estrategiko sinplifikatuaren mende)