"18.1 (Tolosa)-Ibarrako lurrak" azpiesaprrauko Hiri Antolamenduko Urbanizatzeko Jarduketa Programa