"7.1 Ezkerraldea» azpiesparruko Birgaitze Plan Bereziaren aldaketa