"21. Araxes paperfabrika" Hirgintza esparruko 21.1 azpiesparruko Hiri Antolamenduko Plan Berezia eta Ingurumen azterketa estrategikoa (2020 iraila)