Gainbalioen Kalkulua

Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga (garai bateko gainbalioa) - Ordaindu beharreko zenbatekoari buruzko informazioa

2021eko azaroaren 17tik aurrera, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 16/1989
Foru Arauan
azaltzen den kalkulua egiteko era aldatu da. (Azaroaren 16ko 7/2021 Foru Dekretu-Araua)

Kuotaren kalkulua:

Sortzapen data(*) 2021eko azaroaren 17a baino lehenagokoa bada, SAKATU HEMEN
Sortzapen data 2021eko azaroaren 18tik aurrerakoa bada, SAKATU HEMEN

(*) Sortzapen data:
a) Herentzia denean: heriotza data
b) Salerosketa eta donazioa denean: eskritura data