Gainbalioen Kalkulua

Hiri-lurren Balio-gehikuntzaren gaineko Zerga (garai bateko gainbalioa) - Ordaindu beharreko zenbatekoari buruzko informazioa

2021eko azaroaren 17tik aurrera, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 16/1989
Foru Arauan
azaltzen den kalkulua egiteko era aldatu da. (Azaroaren 16ko 7/2021 Foru Dekretu-Araua)

Kuotaren kalkulua:

Sortzapen data(*) 2021eko azaroaren 17a baino lehenagokoa bada, SAKATU HEMEN
Sortzapen data 2021eko azaroaren 18tik aurrerakoa bada, SAKATU HEMEN

(*) Sortzapen data:
a) Herentzia denean: heriotza data
b) Salerosketa eta donazioa denean: eskritura data

Cita previa EU

Tolosako Udalak herritarrei arreta emateko zerbitzua eta erregistroa (UDATE)

Erosoago aritzeko eta itxaron beharrik ez izateko, aldez aurretik hitzordua hartzea gomendatzen dizugu. Horretarako, bete inprimaki hau, eta zuk emandako telefono-zenbakira deituko dizugu 24 ordu igaro baino lehen (egun baliodunean), eta zure kontsultari erantzun, edo hitzorduaren eguna eta ordua baieztatuko dizkizugu.

ESKATU HITZORDUA