Obrak, Zerbitzuak, Auzoak

Obra, Zerbitzu eta Auzoetako Departamentuaren helburu nagusia da Udalaren eskumenak kudeatzea ondorengo arlo hauetan:

 • Bide-azpiegiturak, bide publikoen zolaketa.

 • Kaleko argiteria.

 • Hilerriak.

 • Garbiketa eta hondakinen bilketa.

 • Parkeak eta lorategiak.

 • Irisgarritasuna.

 • Euri-urak.

 • Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren kontrola eta jarraipena, edateko uraren eta saneamenduaren kudeaketan.

 • Eraikuntza publikoen kudeaketa, mantentze-lanak eta segurtasuna.

 • Udalak antolatutako ekitaldi publikoen okupazioa kudeatzea.

 • Hiri-altzariak mantentzeko lanak.

Eskaintzen diren zerbitzuak

Herri-lanak:

 • Udalaren obra proiektuak gauzatzea.

 • Obren kontratazioan parte hartzea.

 • Udalak lehiaketa bidez esleitutako obren jarraipena egitea.

 • Obra txikiak kontratatu eta jarraipena egitea.

 • Udalaren lan-taldearekin obrak egitea.

 • Beste administrazioekin koordinatzea, beste erakundeek exekutatutako obrak kudeatzeko.

Azpiegiturak:

 • Euri-uren eta kaleko argiteriaren sareak mantentzeko lanak.

 • Bide publikoan hirugarrenek egindako lanen kontrola (ur edangarriaren kudeaketa koordinatua, hala nola sare hauena: ur zikinak, argi indarra, gasa, telekomunikazioak, telebanaketa).

 • Obretako segurtasuna, eta aldamioak, edukiontziak, obra baliabide lagungarriak, etab. jartzeko baimenak.

 • Udalerriaren diseinua hobetzeko beharra aztertzea: oztopoak kendu, bide gorriak egin...

 • Urbanizazio-lanak onartzea eta kontrolatzea, sustatzaile pribatuek nahiz publikoek eginak izan.

Zerbitzuak:

 • Udalaren eskumeneko zerbitzuak antolatzea eta kudeatzea: ur hornidura, saneamendua, kaleko argiteria, azokak, hilerriak, kaleko komunak, kale garbiketa, hondakinen bilketa.

 • Parkeak, lorategi publikoak eta hiri-altzariak.

 • Beste erakundeek eskainitako zerbitzuak. Beharrak eta koordinazioa.

 • Osasun publikoa: desinfektatzea, arratoi- eta intsektu-galtzea.

 • Lan arriskuen aurreikuspena.

 • Autobabeserako plana.

Auzoak:

 • Auzoen behar guztien aurreikuspena eta ebaluazioa, kontuan izanda osotasunezko ikuspegia zerbitzu guztiak babesteko.

 • Landa auzoetako beharrei egokitutako zerbitzuak martxan jartzea.