Obrak, Zerbitzuak, Auzoak

Obra, Zerbitzu eta Auzoetako Departamentuaren helburu nagusia da Udalaren eskumenak kudeatzea ondorengo arlo hauetan:

 • Bide-azpiegiturak, bide publikoen zolaketa.

 • Kaleko argiteria.

 • Hilerriak.

 • Garbiketa eta hondakinen bilketa.

 • Parkeak eta lorategiak.

 • Irisgarritasuna.

 • Euri-urak.

 • Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren kontrola eta jarraipena, edateko uraren eta saneamenduaren kudeaketan.

 • Eraikuntza publikoen kudeaketa, mantentze-lanak eta segurtasuna.

 • Udalak antolatutako ekitaldi publikoen okupazioa kudeatzea.

 • Hiri-altzariak mantentzeko lanak.

Eskaintzen diren zerbitzuak

Herri-lanak:

 • Udalaren obra proiektuak gauzatzea.

 • Obren kontratazioan parte hartzea.

 • Udalak lehiaketa bidez esleitutako obren jarraipena egitea.

 • Obra txikiak kontratatu eta jarraipena egitea.

 • Udalaren lan-taldearekin obrak egitea.

 • Beste administrazioekin koordinatzea, beste erakundeek exekutatutako obrak kudeatzeko.

Azpiegiturak:

 • Euri-uren eta kaleko argiteriaren sareak mantentzeko lanak.

 • Bide publikoan hirugarrenek egindako lanen kontrola (ur edangarriaren kudeaketa koordinatua, hala nola sare hauena: ur zikinak, argi indarra, gasa, telekomunikazioak, telebanaketa).

 • Obretako segurtasuna, eta aldamioak, edukiontziak, obra baliabide lagungarriak, etab. jartzeko baimenak.

 • Udalerriaren diseinua hobetzeko beharra aztertzea: oztopoak kendu, bide gorriak egin...

 • Urbanizazio-lanak onartzea eta kontrolatzea, sustatzaile pribatuek nahiz publikoek eginak izan.

Zerbitzuak:

 • Udalaren eskumeneko zerbitzuak antolatzea eta kudeatzea: ur hornidura, saneamendua, kaleko argiteria, azokak, hilerriak, kaleko komunak, kale garbiketa, hondakinen bilketa.

 • Parkeak, lorategi publikoak eta hiri-altzariak.

 • Beste erakundeek eskainitako zerbitzuak. Beharrak eta koordinazioa.

 • Osasun publikoa: desinfektatzea, arratoi- eta intsektu-galtzea.

 • Lan arriskuen aurreikuspena.

 • Autobabeserako plana.

Auzoak:

 • Auzoen behar guztien aurreikuspena eta ebaluazioa, kontuan izanda osotasunezko ikuspegia zerbitzu guztiak babesteko.

 • Landa auzoetako beharrei egokitutako zerbitzuak martxan jartzea.

Cita previa EU

Tolosako Udalak herritarrei arreta emateko zerbitzua eta erregistroa (UDATE)

Erosoago aritzeko eta itxaron beharrik ez izateko, aldez aurretik hitzordua hartzea gomendatzen dizugu. Horretarako, bete inprimaki hau, eta zuk emandako telefono-zenbakira deituko dizugu 24 ordu igaro baino lehen (egun baliodunean), eta zure kontsultari erantzun, edo hitzorduaren eguna eta ordua baieztatuko dizkizugu.

ESKATU HITZORDUA

Plangintza partekatua

Tolosako landa auzoak auzo erosoak eta biziak izan daitezen bertako bizi kalitatea hobetzeko ekintzak burutu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Auzoz auzo bilerak egin eta plangintza adostu, landako emakumeek dituzten beharrak eta premiak kontuan harturik.
 • Udal mugikortasunaren azterketa edota planaren baitan, landa-eremuari dagokion azterketa berezitua egin beharko da.
 • Plana irauten duen epean landa auzoetan urtero, inbertsioak egitea.

 

Betetze maila

%25
25