24.1 Iurramendi pasealekua" azpiesparruko Birpartzelazio proiektua