Órganos colegiados

ARALARREKO PARKE NATURALAREN ADMINISTRAZIOKO PATRONATUA
Patxi Amantegi Zubiria

TOLOSALDEA GARATZEN SA
Olatz Peon Ormazabal

APATTAERREKAKO INDUSTRIGUNEA SL
Olatz Peon Ormazabal

TOLOMENDI
Patxi Amantegi Zubiria

ZAZPITURRI
Olatz Peon Ormazabal

UR PARTZUERGOA
Olatz Peon Ormazabal

SAMANIEGO ESKOLAKO KONTSEILUA
Joseba Koldo Ormazabal Lopez

TOLOSAKO PAPER INSTITUTUAREN  KONTSEILUA
Joseba Koldo Ormazabal Lopez

TOLOSALDEKO MANKOMUNITATEA
Olatz Peon Ormazabal

TOLOSA GASA  SA
Olatz Peón Ormazabal
Patxi Amantegi Zubiria
Begoña Tolosa Mendía
Jose Maria Villanueva Tellería
Kristina Pelaez Errazkin
Ander Figuerido Zubiria

TOLOSAKO PAPER INSTITUTU PROIEKTUA GARATZEKO ELKARTEA
Joseba Koldo Ormazabal Lopez

TOLARGI  SL
Olatz Peon Ormazabal
Patxi Amantegi Zubiria
Jose Mª Villanueva Tellería
Kristina Pelaez Errazkin
Ander Figuerido Zubiria

TOLOSALDEKO GANADU HILTEGIKO MANKOMUNITATEA
Olatz Peon Ormazabal
Patxi Amantegi Zubiria

UDALERRI EUSKALDUNEN MANKOMUNITATEA
Xabier Balerdi Tolosa
Xarles Iturbe Pasaban
Jose Maria Villenueva Telleria
Garbiñe Marzol Ormazabal
Aitana Amondarain Eskisabel

EUSKAL FONDOA
Olatz Peon Ormazabal
Suplente: Xarles Iturbe Pasaban

TOLOSALDEA INSTITUTUA
Joseba Ormazabal Lopez

HIZKUNTZA ESKOLA
Joseba Ormazabal Lopez

CEPA
Joseba Ormazabal Lopez

ORIXE INSTITUTUA
Joseba Ormazabal Lopez