Junta de Gobierno

Olatz Peon Ormazabal Alcaldesa EAJ/PNV

Xarles Iturbe Pasaban

Vocal EAJ/PNV

Patxi Amantegi Zubiria

Vocal EAJ/PNV
Begoña Tolosa Mendia Vocal EAJ/PNV
Xabier Balerdi Tolosa Vocal EAJ/PNV
Jose Mª Villanueva Telleria Vocal PSE-EE