2015-11-09

1.- Aurreko akta onartzea.

2.- Iurreamendi egoitza: urriko kuoten likidazioa.

3.- Etxez-Etxeko zerbitzua: Ilarkiren faktura.

4.- Tolosaldea Mankomunitateari egin beharreko ekarpen ekonomikoa 2015eko iraileko faktura.

5.- Jarduera ekonomikoaren gaineko zergaren ekarpena Tolosaldea Garatzen, S.A., enpresari.

6.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Familia ugarien hobaria.

7.- 33/2015 zenbakia duen faktura-zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu