2017-04-24

1.- Aurreko akta onartzea.

2.- Iurreamendi egoitzak aurkeztutako 3/2017   zk.duen faktura zerrenda.

3.-Tolosako hiri antolamenduko Plan Orokorraren "6.1 San Kosme eta San Damian" azpiesparrua urbanizatzeko jarduketa programa. hasierako onespena.    Programa de actuación urbanizadora  del subámbito "6.1 San Cosme y San Damián" del Plan General de Ordenación Urbana de Tolosa. Aprobación inicial.

4.-Enplegune 2016ko enplegu sustapeneko tokiko ekintzetarako dirulaguntzen lehen ordainketa.

5.-“Berazubiko biribilgunea eta suhiltzaileen artean irisgarritasuna hobetzeko proiektua”-n jasotako obren 3. ziurtagiria (FV17/0008 faktura).

6.-Tolosako Nafarroa etorbideko irisgarritasuna hobetzeko urbanizazio proiektuaren aldaketan jasotako obrak adjudikatzea.

7.-17-18-19/2017 zenbakia duten faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu