2019-02-11

1. Aurreko akta onartzea.

2. Onartzea Tolosaldeko enpresek eta Udalek langabezian dauden pertsonak kontratatzeko 2018ko ekitaldirako Lanbidek sustatutako dirulaguntzen 1. ordainketa.

3. Onartzea Tolosako Udalaren atxikimendu-protokoloa Administrazio elektronikoko oinarrizko irtenbideak elkarri emateko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak Estatuko Administrazio Orokorrarekin, 2017ko martxoaren 24an, eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, 2018ko abenduaren 5ean, sinatu dituen lankidetza-hitzarmenekiko.

4. Baliozkotzat jotzea Tolosako Udaleko Herritarrarentzako Arreta Zerbitzua —UDATE— berritzeko eta egokitzeko obra-kontratuaren lizitazio-egintza eta kontratua esleitzea.

5. Baliozkotzat jotzea Tolosako Amarotz auzoko “AUZOETXE” eraikin osoa eta anbulatorioko lokala zatika berregokitzeko obra-kontratuaren lizitazio-egintza eta kontratua esleitzea.

6. Baliozkotzat jotzea Tolosako Olarrain Auzo-Elkarteko eraikinaren irisgarritasuna bermatzeko obra-kontratuaren lizitazio-egintza eta kontratua esleitzea.

7. Onartzea hautespen-irizpideak, Udal honetako plantilan hutsik dagoen Administrazio Orokorreko teknikari lanpostua bitarteko izaeraz hornitzeko, eta jardunbideari hasiera ematea.

8. Onartzea  kontratazio-jardunbidea, Tolosako Udalerrian poltsa konpostagarriak erosteko hornidura kontratua esleitzeko, eta lizitazioari hasiera ematea.

9. 83/2018 eta 1/2019 faktura-zerrendak.

Gobernu batzarreko akta eskuratu