Udalaren zor publikoa finkatuaren zenbatekoa eta aurreko ekitaldiekin erkatuta izandako bilakaera