2015-04-24

1.- Aurreko akta onartzea.

2.- Bedaioko Abadetxe etxean sendotze eta lurreztatze obrak egiteko kontra-tuaren 2. ziurtagiria (12/2015 faktura).

3.- Kontseilua: Dirulaguntza 2015.

4.- ESEP (Euskara sustatzeko ekintza plana) 2015-19.

5.- ESEP 2015. urteko kudeaketa plangintza.

6.- Udaberriko egitaraua eta aurrekontua.

7.- TEE-CIT: 2015eko hitzarmen proposamena eta urteko dirulaguntza.

8.- Tolosako Udalak Tolosaldeko Mankomunitateari egin beharreko ekarpen ekonomikoa. 2015 urteko ekarpen finkoa eta urtarrila eta otsaileko fakturak.

9.- Izaskun Andre Maria plaza 2-1ngo esk. Helbidea duen etxebizitzari 2014ko auzokonposta egiteagatik dagokion dirulaguntzaren zuzenketa.

10.- Ibilgailuren zergaren ordainketa zatikatzea.

11.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Errekargua. Besteak.

12.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Errekargua. Jarduera ekonomikoa.

13.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Errekargua. Herentzia.

14.- Ondasun Higiezinen gaineko zerga. Errekargua. Alokairua.

15.- 8/2015 zenbakia duen faktura- zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu