2015-09-14

1.- Aurreko akta onartzea.

2.-LAUTABI SUSTAPENAK, S.L.U.REN ESKAERA. Obra baimenaren eta EIOZren ordainketa zatikatzea (43.848,63 euro).

3.- I.L.A.. Gainbalioaren %95ko hobaria.

4.-25/2015 zenbakia duen faktura-zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu