2020-02-11

1. 2020ko otsailaren 4ko bilkurako akta onartzea.

2. Onartzea 2020ko egutegiak  eta Udalaren barne funtzionamendurako zerbitzu instrukzioak.

3. Onartzea kontuhartzaile eta diruzain lanpostuak betetzeko lehiaketa arruntaren oinarri espezifikoak.

4. Dekretu hauen berri ematea:     2020ko urtarrilaren 24tik 30era (2020/150-2020/207).

Gobernu batzarreko akta eskuratu