2019-03-20

1. Aurreko bi akta onartzea: 2019ko otsailaren 11koa eta 2019ko martxoaren 11koa.

2. Baimena ematea CEAR entitateari Zuloaga-Txiki aterpetxea erabiltzeko.

3. Onartzea Tolosako Bedaio auzoko frontoiaren ondoko kalea berrurbanizatzeko proiektuaren aldaketa.

4. Onartzea Tolosako Bedaio auzoko frontoiaren ondoko kalea berrurbanizatzeko obren kontratazio-espedientea, eta lizitazio-jardunbideari hasiera ematea.

5. Onartzea akats material baten bigarren zuzenketa egitea, 2018ko ekainaren 4an Gobernu Batzarrak behin betiko onartutako Tolosako “12.4 San Frantzisko 32-34-36 azpiesparruko exekuzio-unitateko birpartzelazio proiektua dela eta.

6. Onartzea Tolosako Babarrun Kofradiari 2018. urtean dirulaguntza zuzena emateko hitzarmenaren kitapena.

7. 7/2019 faktura-zerrenda.

Gobernu batzarreko akta eskuratu