2017ko zerga eta tasen egutegia onartu du Tolosako Udalak

Ayuntamiento de Tolosa
19/05/2017 | Hacienda

Zerga egutegi iragarki hau ere kobrantza iragarki funtzioa beteko du, eta kobrantza honela egingo da:

  • Ordainlekuak: Eusko Jaurlaritzaren Nire Ordainketa  pasabidean 
  • Kutxa automatikoen bitartez, halako zerbitzua duten kreditu erakundeetan.
  • Banku eta aurrezki kutxetako bulegoak, etxera bidalitako ordainagiri osoa aurkeztuta.
  • Banku bitartez helbideratuta.

Helbideratutako ordainagiriak borondatezko epearen azken egunean kobratuko dira, eta web orriaren bitartez kontsultatu ahal izango dira. Helbideratu gabeko ordainagiriak ordaintzeko jakinarazpenak posta arruntez bidaliko ditugu zergadunek adierazitako zerga helbideetara.

Ohartarazten dugu borondatez ordaintzeko epea amaitzerakoan hasiko dela ordaindu gabeko zorrak behartze bidez kobratzeko aldia, arauzko gainkargak, berandutze interesak eta, halakorik egonez gero, kostak ere gehituta.

 

Egutegia

Kontzeptua

Concepto

Ordaintzeko borondatezko epea

Plazo de pago voluntario

Helbideratutako erreziboak

Cobro de recibos domiciliados

Ibilgailuen zerga

Impuesto sobre vehículos

 

Ondasun higiezinen zerga

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

 

Jarduera ekonomikoaren zerga

Impuesto s/ Actividades Económicas

 

 

Zaborren tasa

Tasa de basuras

 

Ibilgailuen sarbide eta pasabideen tasa

Tasa de entrada vehiculos y vados

 

 

Kutxazain automatikoen tasa

Tasa de cajero automático

 

Martxoak 1 – Apirilak 18

1 de marzo – 18 de abril

 

Maiatzak 16 – Ekainak 30

16 de mayo – 30 de junio

 

Urriak 1 – Azaroak 10

1 de octubre – 10 de noviembre

 

Ekainak 1 – Uztailak 7

1 de junio – 7 de julio

 

Ekainak 1 – Uztailak 7

1 de junio – 7 de julio

 

Ekainak 1 – Uztailak 7

1 de junio – 7 de julio

 

 

 

 

 

 

Borondatezko epearen azken egunean

 

Ultimo día de periodo voluntario