Vivero de Santa Lutzia

Tolosako Udalak, Fraisoro nekazaritza eskola eta Tolomendirekin elkarlaneran sustatuta martxan dira Santa Lutzia eremuko Baratza Hazitegiak.

Udalak hainbat egokitzapen lan egin ditu eremuan, hala nola, txabola bat egokitu eta lurrak lantzeko prest utzi. Horrez gain, nekazari berriek lanean aritzeko beharrezkoak diren gutxieneko zerbitzuak ere eskaini ditu; esaterako, ura, argia, komuna, dutxa eta bestelako zerbitzuak alde batetik eta bestetik lursailaren erabilpenerako makinaria eta tresna minimoak bermatu ditu.

Tolomendik Tolosaldeko Landa Garapenerako elkarteak ekimena burutze aldera bere esku dauden bitartekoak jarri ditu eta dirulaguntza desberdinak eman. Finean, proiektu honekin, nekazari hasiberriek nekazari profesionalak bihurtzeko egin behar duten prozesuan lagunduko die ekintzaileei. Eta horretarako, gehienetan lortzen zailenak diren baliabideak, lurra eta komertzializaziorako bideak, eskaini.

Fraisoro Eskola, lursailaren ustiapen baldintzen kudeaketaz arduratzen da. Berauk egingo du proiektuaren eta ekintzaileen jarraipena. Behar izanez gero ekintzaileei arlo berezietan formakuntza ere eskainiko die proiektua gauzatzen den bitartean, eta baita hazitegi esperientzia amaitu ondoren, geroko proiektu propioaren gauzatzeko unean ere.

 

CONVOCATORIA 2018

Mediante Junta de Gobierno, de fecha 16 de abril de 2018, se tomó el siguiente acuerdo:

Aprobar las bases para la convocatoria de la adjudicación de licencias de uso de parcelas en el vivero agrícola de Santa Lu­tzi­a (Tolosa).

La documentación para tomar parte en el procedimiento será presentada en la oficina de información y registro del Ayuntamiento de Tolosa, en el plazo de 15 días naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletin Oficial de Gipuzkoa, de 8:00 a 14:00 horas.

Condiciones: entre otras se exigen las siguientes:

1.    No ser titular de alguna explotación agropecuaria ni haber sido adjudicatario de parcela en agroaldea, banco de tierras o similar. Como excepción se podrán presentar las personas titulares de una explotación si son titulares de una explotación con una antigüedad menor de 2 años.

2.    Cumplir el compromiso o declarar el cumplimiento de los compromisos ambientales que se indican en el Decreto Foral 66/2008, de 29 de julio de 2008, de Ayudas para la mejora de la competitividad y la sostenibilidad medioambiental de las explotaciones agrarias del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

3.    Tener finalizados como mínimo 300 horas de estudios relacionados con la agricultura o acreditar una experiencia laboral equivalente en agricultura.

Tolosa, a 19 de abril de 2018.—La alcaldesa, Olatz Peon Ormazabal.          

 

AdjuntoTamaño
PDF icon BASES.pdf194.54 KB
PDF icon Lista provisional.pdf79.09 KB
PDF icon Lista definitiva.pdf73.76 KB