Berrikun­tza­rako diru lagun­tzak Tolosako enpresen­tza­ko. BDNS (Identif.): 455724.

2019ko Uztailaren 01a

Deialdia, Tolosako Udalak helburu honekin Dirulaguntzak emateko oinarri espezifikoak arautzen dituena: Tolosako udalerrian eta Apatta-errekan kokatuta dauden eta gehienez ere 50 langile dituzten enpresen garapen esperimentalei, prototipoen egintzari eta soluzio edota zerbitzu berritzaileei bultzada ematen dieten proiektuak, eta halaber, prototipo-soluzio eta/edo zerbitzu horien balioztapena egitea. Dirulaguntza horiek norgehiagokako erregimenaren bidez emango dira.

Ikusi deialdia

Ikusi ordenantza

Ikusi GAO iragarkia