Euskara eta Hezkuntza

Arloko informazioa

 • Aurrez aurre, telefonoz edo bide telematikoz euskararen alorreko informazioa eta kontsultak.
 • Euskara ikasteko baliabideen eta arloko udal laguntzen gaineko informazioa.

Jarduerak

 • Itzulpen zerbitzua (testuak euskaratzea), bereziki merkataritza, ostalaritza, enpresa eta elkarteei zuzenduta.
 • Euskaltegia: euskara ikasteko, alfabetatzeko, EGA titulua ateratzeko edota hizkuntza eskakizunak prestatzeko.
 • Diru-laguntzak: euskara ikasteko, establezimenduetako errotuluak euskaratzeko, eta enpresetan euskara planak egiteko.
 • Laguntza erabilera planak dituzten enpresei, beren langileak euskaltegian aritzeko.
 • Hitzarmenak Tolosako ikastetxeekin, euskarazko errefortzuko eskolak emateko etorkinei.
 • Hitzarmenak: bertsolaritza emateko Tolosako ikastetxeetan, tokiko euskal komunikabideak sustatzeko, garapen bidean dauden herrietako hizkuntzak normalizatzeko egitasmoak sustatzeko...
 • Tolosan euskararen erabilera normalizatzeko egitasmoak aurrera eramatea zuzenean edo euskara elkarteekin hitzarmenak eginez.
 • Euskal produktuen gaineko katalogoaren banaketa Tolosako ikastetxeetan.
 • Tolosako Udalean euskararen erabilera sustatzeko egitasmoak.

Parte hartzen

Plangintza partekatua

Tolosarren euskara ezagutza eta kale erabilera handitzea

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Euskalgintza alorreko eragileekin euskararen erabilera bultzatzeko ekimenetan parte 

Betetze maila

%75
75
Udal administrazioan euskararen erabilera indartu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Zerbitzu publikoan euskararen erabilera areagotzeko JARDUERAK martxan jarri

Betetze maila

%75
75
Etorkinen artean euskararen erabilera indartu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Etorri-berriak euskalduntzeko JARDUERAK abian jarri.
 • Etorri-berrien harrera protokolo bat martxan jarri, eskualdeko inmigrazio saileko teknikariaren, euskara sailaren eta Udate-Idazkaritzaren parte hartzearekin

Betetze maila

%100
100