Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa

2022/01/20 | Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
2021/10/29 | Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa

Herritarren segurtasuna, trafikoa eta mugikortasuna kudeatzen dituen Departamentua.

Arloko informazioa

Aurrez aurre, telefonoz edo bide telematikoz kexak eta eskaerak bideratzen dira eta, hala dagokionean, jarraipena egiten da.

Eginkizunak

Udaltzainok, Euskal Herriko Polizia Legeak 27. artikuluan ezarri bezala, zeregin hauek betetzen ditugu:

Udal-mugarte osoan trafikoa bideratzea, antolatzea eta zuzentzea.

Ordenantzak, bandoak eta gainerako lege-xedapenak bete daitezen arduratzea.

Delituzko ekintzei aurrea hartzeko prebentzioa.

Genero-indarkeriaren biktimei laguntza ematea, Ertzaintzarekin koordinatuta.

Eraikin, instalazio eta gune publikoak zaintzea.

Lankidetza kultura-, kirol- eta gizarte-ekitaldietan.

Lankidetza gatazka pribatuak konpontzeko.

Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza ematea, legeetan ohartematen den moduan herri-babeseko planak egiterakoan esku hartuz.

Auzi Poliziaren zereginetan parte hartzea, Auzi Poliziaren Unitateei lagunduz.

Etxeko telelaguntzako gizarte-baliabiderako laguntza.

Leku publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten laguntzea, hala nola jende-bilera handietako ordena mantentzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaigunean.

Parte hartzen

 • AparkalekuakBolardos, por favorUn pequeño conato de incendio en uno de los números tres de la calle Larramendi en la tarde de hoy, 18 de enero, ha puesto en evidencia los problemas que pueden tener vehículos de cierto tamaño, como los camiones de los bomberos, para maniobrar con agilidad en ese punto de nuestr... [+] Gehiago ikusi 18/1/2022 19:35
 • ZirkulazioaOstrukak udaletxeanAsteburu honetako Gipuzkoako prentsan irakurri dut hemendik gertu, Beasainen, hain zuzen ere, jarriko direla martxan laister abiadura kontrolak, jakin ahal izateko gidariek abiadura muga berriak errespetatzen dituzten ala ez. Han, hemen bezela, 30 km orduko abiadura ezarrita dag... [+] Gehiago ikusi 18/12/2021 17:08
 • SegurtasunaParadas Bus.En la parada de bus Tolosa Donosti en el túnel de La Variante de hacia Samaniego.,hay una señal de horario caída en el suelo. Como sugerencia creo que no vendría mal poner pantallas con los horarios reales en todas kas paradas desde la Plaza de Toros...pues muchas veces no sabemo... [+] Gehiago ikusi 15/12/2021 15:58

Plangintza partekatua

Mugikortasun jasangarria eta seguru bat lortzeko hezkuntza kanpainak egin

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Oinezbusa, haurrak motor-gabeko garraiobideen bidez eskolara joatea sustatu.
 • Urtero mugikortasun jasangarriaren aldeko ekimen bat egin.

 

Betetze maila

%100
100
Garraio publikoa bultzatu eta motorizatutako garraioan erabilera iraunkorra sustatu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Garraio publikoaren erabilera handitzeko kanpainak eta ekimenak egin.
 • Garraio publikoen intermodalitatea hobetzeko jarduerak egin, adibidez, Geltoki plaza egokituz.
 • Mugikortasun elektrikoa bultzatzeko kanpainak eta proiektuak egin.

Betetze maila

%100
100
Oinezko eta bizikletei lehentasuna emateko plangintzak eta proiektuak garatu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Mugikortasun jasangarriko plangintza berria egin. Emakume eta gizonek duten erabilera desberdina kontuan izan behar da.
 • Mugikortasun plan berrian proposatzen diren jarduerak burutu.
 • Bizikletaren erabilera sustatzeko ekimenak egin, aparkalekuak, ibilbideen egokitzapena eta abar.

Betetze maila

%25
25