Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa

2019/11/29 | Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
2019/11/12 | Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
2019/10/28 | Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa

Herritarren segurtasuna, trafikoa eta mugikortasuna kudeatzen dituen Departamentua.

Arloko informazioa

Aurrez aurre, telefonoz edo bide telematikoz kexak eta eskaerak bideratzen dira eta, hala dagokionean, jarraipena egiten da.

Eginkizunak

Udaltzainok, Euskal Herriko Polizia Legeak 27. artikuluan ezarri bezala, zeregin hauek betetzen ditugu:

Udal-mugarte osoan trafikoa bideratzea, antolatzea eta zuzentzea.

Ordenantzak, bandoak eta gainerako lege-xedapenak bete daitezen arduratzea.

Delituzko ekintzei aurrea hartzeko prebentzioa.

Genero-indarkeriaren biktimei laguntza ematea, Ertzaintzarekin koordinatuta.

Eraikin, instalazio eta gune publikoak zaintzea.

Lankidetza kultura-, kirol- eta gizarte-ekitaldietan.

Lankidetza gatazka pribatuak konpontzeko.

Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza ematea, legeetan ohartematen den moduan herri-babeseko planak egiterakoan esku hartuz.

Auzi Poliziaren zereginetan parte hartzea, Auzi Poliziaren Unitateei lagunduz.

Etxeko telelaguntzako gizarte-baliabiderako laguntza.

Leku publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten laguntzea, hala nola jende-bilera handietako ordena mantentzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaigunean.

Parte hartzen

 • AparkalekuakBIZIKLETEN APARKALEKUAKHorrelako kontrolak egiten ditugun bakoitzean arazoak ditugu denbora dexente daramaten txirrinduak eramateko orduan. Handik egun gutxira bizikleta hauen jabeak, bertan zenbat denbora eduki daitekeen bizikleta bat inon ez duela jartzen esanez, etortzen baitira. Beste gauza bat da,... [+] Gehiago ikusi 25/10/2019 12:20
 • AparkalekuakZonas Ota.Eman ditugu instrukzioak udaltzainak maizago bertatik pasatzeko. Dena den ateratako argazkian ikus dezakezunez bat ezinduen txartela du jarrita eta besteak zamalanak egiten ari dira. Gehiago ikusi 10/7/2019 12:44
 • SegurtasunaLARRAMENDITal y como manifesté anteriormente, el Ayuntamiento está trabajando el tema y en los próximos días se procederá a la limpieza de la zona. Por parte de la Udaltzaingoa se reforzará la vigilancia para evitar que los transeúntes hagan del edificio su lugar fijo de pernocta. Gehiago ikusi 2/7/2019 10:37

Plangintza partekatua

Mugikortasun jasangarria eta seguru bat lortzeko hezkuntza kanpainak egin

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Oinezbusa, haurrak motor-gabeko garraiobideen bidez eskolara joatea sustatu.
 • Urtero mugikortasun jasangarriaren aldeko ekimen bat egin.

 

Betetze maila

%100
100
Garraio publikoa bultzatu eta motorizatutako garraioan erabilera iraunkorra sustatu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Garraio publikoaren erabilera handitzeko kanpainak eta ekimenak egin.
 • Garraio publikoen intermodalitatea hobetzeko jarduerak egin, adibidez, Geltoki plaza egokituz.
 • Mugikortasun elektrikoa bultzatzeko kanpainak eta proiektuak egin.

Betetze maila

%100
100
Oinezko eta bizikletei lehentasuna emateko plangintzak eta proiektuak garatu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Mugikortasun jasangarriko plangintza berria egin. Emakume eta gizonek duten erabilera desberdina kontuan izan behar da.
 • Mugikortasun plan berrian proposatzen diren jarduerak burutu.
 • Bizikletaren erabilera sustatzeko ekimenak egin, aparkalekuak, ibilbideen egokitzapena eta abar.

Betetze maila

%25
25