Berdintasuna

Berdintasuna

Departamentu honen ardura dira, besteak beste, honako hauek: Tolosako Udalak berdintasunarekin duen konpromisoa sendotzea; herritarren ahalduntzea eta partaidetza sustatzea, bereziki emakumeena; gaiarekiko sentsibilizazioa areagotzea; eta indarkeria sexista identifikatzeko, prebenitzeko eta desagerrarazteko lan egitea.

Jarduerak

Hauexek dira bere jarduera nagusiak:

 • Tolosako Udalak berdintasunarekin duen konpromisoa sendotzea. Informazioa, aholkularitza eta prestakuntza eskaintzea udal langileei eta udal ordezkari politikoei, Udalaren politika, programa eta ekintza guztietan genero-zeharkakotasun bultzatzeko.

 • Herritarren eta, bereziki, emakumeen ahalduntzea eta partaidetza sustatzea.

  • Herritarrekin eta, bereziki, emakumeekin harremanak finkatzea eta partaidetzarako eta lankidetzarako bideak ezartzea. Gainera, emakumeen partaidetza soziopolitikorako baldintzak sortu eta jartzea, beharrezkoa den emakumeen ahalduntze pertsonala eta kolektiboa sustatzeko.

  • Ahalduntze edo Jabetze Eskola: esperientziak, jakintzak eta narrazioak partekatzeko, gorputzaz gozatzeko eta diskurtsoak, artea eta erreibindikazioak sortzeko.

  • Emakume taldeei diru-laguntzak ematea, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko eta emakume taldeen partaidetza bermatzeko.

  • Jai berdinzaleak eta elkarte gastronomikoak: herriko jaietan genero ikuspegia txertatu eta emakumeen parte-hartzea sustatzeko neurri zehatzak abian jarri. Emakumeen parte-hartzeari begira interesa duten elkarte gastronomikoei prozesuan laguntza eman era pertsonalizatu batean.

  • Guretzako: Tolosaldeko jatorri ezberdinetako emakumeei zuzendutako gune bat da, harrera egiteko eta bizitzarako gaitasunak ikasteko. Tolosaldeko Migrazio Sailarekin elkarlanean egiten da.

 • Sentsibilizazioa eta arreta

  • Herritarrentzako sentsibilizazio-jarduerak diseinatu, garatu eta jarraipena eman, emakumeen eta gizonen ezberdintasun egoerari buruz eta berdintasuna sustatzeko abiarazi behar diren neurriei buruz.

  • Herritarrei emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alorreko informazioa eta aholkuak eman, kezkak argitu...

 • Indarkeria matxistarik gabeko herria izan dadin bultzatzea

  • I. Udal Protokoloa eta Lan-mahai iraunkorra: dokumentu bat da, erakundeen arteko jarduerarako eta koordinaziorako, hala, genero indarkeria eta sexu-erasoak bizi dituzten emakumeei arreta hobea emateko. (Gizarte Zerbitzuekin elkarlanean).

  • Beldur Barik/Hi haiz, hi! Jaialdia: urtero gazteen artean indarkeria sexista identifikatzeko eta prebenitzeko asmoarekin martxan jartzen den programa. (Gazteria Departamentuarekin elkarlanean).

 • Hezkidetza proiektua eta Lan-mahai iraunkorra. Tolosako ikastetxeei sexuaren araberako estereotipoak eta rolak baztertuko dituen garapen integrala eskaintzen zaie, bereizkeria-mota guztiak baztertzeko eta generoak behartu gabeko orientazio akademikoa eta profesionala bermatzeko. Berdinsex, aholkularitza sexologikoa: Tolosako herritarrek harreman afektibo-sexual osasuntsuagoak eta berdinzaleagoak izan ditzaten martxan jarritako zerbitzua da (Gazteria Departamentuarekin elkarlanean).

Cita previa EU

Tolosako Udalak herritarrei arreta emateko zerbitzua eta erregistroa (UDATE)

Erosoago aritzeko eta itxaron beharrik ez izateko, aldez aurretik hitzordua hartzea gomendatzen dizugu. Horretarako, bete inprimaki hau, eta zuk emandako telefono-zenbakira deituko dizugu 24 ordu igaro baino lehen (egun baliodunean), eta zure kontsultari erantzun, edo hitzorduaren eguna eta ordua baieztatuko dizkizugu.

ESKATU HITZORDUA

Parte hartzen

Plangintza partekatua

Partaidetza-prozesuak erraztea eta estrukturak eta mekanismoak sortzea, tolosan emakumeentzako etxe/gune bat antolatzearen egokitasuna eztabaidatzeko eta gogoeta egiteko

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Beste toki batzuetan emandako esperientziak aztertu daitezke, abiapuntu gisa.
 • Lan-mahai tekniko-politikoa eratzea.
 • Gunearen/Espazioaren filosofia, helburu, lan-ildo, funtzionamendu, kudeaketa, finantziazio eta abarri buruzko hausnarketa parte-hartzailea egitea.
 • Tolosako eta Tolosaldeko emakumeen talde eta eragile ezberdinekin kontrastatzerozesu bat zabaltzea eta inplikazio-maila ahalik eta handiena lortzea.
 • Partaidetza-prozesu baten bidez herritar guztiei proiektua aurkeztea.

Gune/Espazioaren kokalekuaren eta eraikinaren azterketa e

Betetze maila

%75
75
Jatorri ezberdinetako herriko emakumeen jabetza, autonomia eta parte-hartzea sustatuko dituen jarduerak martxan jartzea. Baita maskulinitate rol eta estereotipoak berrikustea ere

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Udalerriko esparru ezberdinetan (kulturan, kirolean, musikan, aisian, gazte lokaletan, zaintza-lan ordainduan, eta abar) dauden neska gazteekin gogoeta kolektibo bat egitea, beraien egoerak hobetzeko eta eraldatzeko estrategiak eta esku hartzeko proposamenak lantzeko.
 • Tolosako ikastetxe guztietan zuzendutako Hezkidetza egitasmoaren sistematizazioa eta ebaluazioa egin eta etor- kizunerako aurreikusten diren erronkak eta ildo estrategikoekin beste proiektu bat martxan jarri.
 • Maskulinitate eredu berria sustatzeko sentsibilizazio kanpainak eta ikastaroak antolatu.
 • Jaien behatokiaren diseinua eta garapena.
 • Jaietan eta elkarte gastronomikoetan berdintasuna sustatzeko kanpaina abian jarri eragileen inplikazioarekin.

Betetze maila

%80
80
Udalaren politiketan, jardueretan, antolaketan eta erabakietan genero-zeharkakotasuna txertatu

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Genero-ikuspegia txertatzeko, udal departamentuak koordinatzeko, planiikatzeko eta parte hartzeko mekanismoak egokitzea.
 • Tekniko eta politikoentzako prestakuntza-plan bat diseinatu, garatu eta ebaluatu.
 • Udaleko departamentu bakoitzaren abiapuntuko egoerara egokitutako helburuak eta jardun planak inkatzea.
 • Administrazio prozeduretan (kontratazioetan, diru-laguntzetan, hitzarmenetan eta abar) genero-zeharkakotasuna txertatzea eta hizkuntza ez sexistaren erabilera sustatzea.
 • Udal araudietan genero-zeharkakotasuna txertatzea.

Betetze maila

%75
75
Sentsibilizazio, detekzio, prebentzio, interbentzio eta arreta politikak sustatu, indarkeria eta eraso sexistari, homofobiari, lesbofobiari eta transfobiari aurre egiteko

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Indarkeriaren terminologia berriak udal protokoloan txertatu.
 • Indarkeriaren aurrean begirada eta ezagupena zabaldu, sentsibilizazio kanpainaren bidez.
 • Indarkeria matxistaren erroak ikustarazteko sentsibilizazio kanpaina martxan jarri.
 • Programa garatu, indarkeria sexistaren adierazpide desberdinak aurrez detektatzeko eta honen aurrean erantzun egokiak emateko.
 • Erakundeen arteko egungo koordinazio-mekanismoak sendotu, indarkeria sexista eta sexu-erasoak jasaten dituztenei arreta hobea emateko.
 • Tolosako ikastetxetan indarkeria eta eraso sexistak, homofobia, lesbofobia eta transfobia, detektatzeko eta prebenitzeko gazteei zuzendutako Beldur Barik programarekin jarraitu.

Betetze maila

%80
80
Berdintasuna demokraziaren balio gisa azpimarratu eta emakumeen lanaren garrantzi ekonomikoa eta soziala balioan jarri

Ekintzen garapena ebaluatzeko erreferentziazko jarduera:

 • Emakume eta gizonen arteko berdintasuna balio gisa azpimarratuko duen sentsibilizazio kanpaina martxan jarri.
 • Emakumeen lanaren garrantzi ekonomikoa eta soziala balioan jartzeko kanpaina martxan jarri.

Betetze maila

%30
30