Iragarki taula

2021eko abuztuaren 1etik 31ra bitartera Tokiko Gobernu Batzarrak bilkurarik egingo ez duenez, beharrezkotzat jotzen da Alkatetzak eskuordetutako ahalmenak berenganatzea

Epea: 2021ko Abuztuaren 31a arte.

Alkatearen ordezkapena

Epea: 2021ko Abuztuaren 31a arte.

Agaramundu 7ko babes ofizialeko etxebizitzak. Zozketako emaitza

Epea: 2021ko Abuztuaren 08a arte.

Lanpostuen Zerrendaren aldaketaren hasierako onarpena.

Epea: 2021ko Abuztuaren 05a arte.

Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantzaren hasierako onarpena

Epea: 2021ko Abuztuaren 02a arte.

Mozioa: ekainaren 28a. gay, lesbiana, transexual, bisexual, intersexual eta queer-en eskubideen nazioarteko eguna.

Epea: 2021ko Abuztuaren 09a arte.

Asuntzion Klinika. Xehetasun azterlana

Epea: 2021ko Abuztuaren 04a arte.

«18. Apattaerreka» hirigintza esparruko «18.1 Tolosa-Ibarrako lurrak» azpiesparruko hiri antolamenduko Plan Berezia. Behin betiko onarpena.

Epea: 2021ko Abuztuaren 07a arte.

Giza eskubideen urraketaren biktimak aitortzeko eskaerak

Epea: 2021ko Irailaren 27a arte.

Tokiko Gobernu Batzarraren kideak izendatzea.

Epea: 2022ko Abenduaren 31a arte.

Tokiko Gobernu Batzarraren delegazioak

Epea: 2022ko Abenduaren 31a arte.

Organo Kolegiatuen ordezkariak

Epea: 2022ko Abenduaren 31a arte.

Udal antolaketa-egitura barruan, Koordinazio Talde baten sorrera

Epea: 2022ko Abenduaren 31a arte.

Tolosako Udalean abian jartzea hiru lan-esparrutan oinarritutako antolakuntza-eredua

Epea: 2022ko Abenduaren 31a arte.

Delegatuen izendapena eta ahalmenak

Epea: 2022ko Abenduaren 31a arte.

Alkateordeen izendapena

Epea: 2022ko Abenduaren 31a arte.