Batzorde Informatiboak

1. ANTOLAKUNTZA LAN ESPARRUKO INFORMAZIO BATZORDE IRAUNKORRA
Lehendakaria:
    • Kristina Pelaez Errazkin (EH BILDU)

Batzordekideak/ Ordezkoak:
    • Josune Sanz Vidal / Aitor Agirresarobe Murgi (EH BILDU)
    • Garbiñe Marzol Ormazabal / Ander Figuerido Zubiria (EH BILDU)
    • Estitxu Kortejarena Ugarte / Goiuri Ezeiza Arandia (EH BILDU)
    • Biotza Agirre Ugalde / Xarles Iturbe Pasaban (EAJ/PNV)
    • Ainhoa Dominguez Landa / Xabier Balerdi Tolosa (EAJ/PNV)
    • Jose Mª Villanueva Telleria (PSE-EE)

Idazkaria/ Ordezkoa
    • Begoña Garmendia Vazquez/  Paulino Alonso Eraso


2. LURRALDEA LAN ESPARRUKO INFORMAZIO BATZORDE IRAUNKORRA
Lehendakaria:
    • Ander Figuerido Zubiria (EH BILDU)

Batzordekideak/ Ordezkoak:
    • Aitor Agirresarobe Murgi / Estitxu Kortejarena Ugarte (EH BILDU)
    • Garbiñe Marzol Ormazabal / Kristina Pelaez Errazkin (EH BILDU)
    • Aitzol Gartzia Azurmendi / Goiuri Ezeiza Arandia (EH BILDU)
    •Patxi Amantegi Zubiria / Xabier Balerdi Tolosa (EAJ/PNV)
    • Xarles Iturbe Pasaban / Biotza Agirre Ugalde (EAJ/PNV)
    • Jose Mª Villanueva Telleria (PSE-EE)

Idazkaria/ Ordezkoa:
    • Jone Miner Aginaga / Miren Amaia Uribe Belloso


3. HERRITARRAK LAN ESPARRUKO INFORMAZIO BATZORDE IRAUNKORRA
Lehendakaria:
    • Aitor Agirresarobe Murgi (EH BILDU)

Batzordekideak / Ordezkoak:
    • Estitxu Kortejarena Ugarte /
Kristina Pelaez Errazkin (EH BILDU)
    • Aitzol Gartzia Azurmendi / Garbiñe Marzol Ormazabal (EH BILDU)
    • Goiuri Ezeiza Arandia / Josune Sanz Vidal (EH BILDU)
    • Iker Uson Gonzalez / Xarles Iturbe Pasaban (EAJ/PNV)
    • Leire Zubeldia Rezola / Xabier Balerdi Tolosa ( EAJ/PNV)
    • Jose Mª Villanueva Telleria (PSE-EE)

Idazkaria:
    • Arantza Estanga Lasa