Batzorde Informatiboak

1. ANTOLAKUNTZAKO  BATZORDE IRAUNKORRA (Kontuen Batzorde Bereziari dagozkion funtzioekin)
Lehendakaria:
    • Xabier Balerdi Tolosa (EAJ-PNV)

Kideak:
    • Begoña Tolosa Mendia (EAJ-PNV)
      Ordezkoa: Patxi Amantegi Zubiria
    • Xarles Iturbe Pasaban (EAJ-PNV)
      Ordezkoa:  Egoitz Sorozabal Iturain
    
    • Garbiñe  Marzol Ormazabal  (EHBILDU)
    • Aitana Amondarain Eskisabel (EHBILDU)
    • Kristina Pelaez Errazkin (EHBILDU)
       Ordezkoak: Andu Martinez de Rituerto Arregi
                        Ander Figuerido Zubiria
                        Estitxu Kortejarena Ugarte

    • Jose Mª Villanueva Telleria (PSE-EE)

Idazkaria:a
    • Begoña Garmendia Vazquez. Ordezkoa: Paulino Alonso Eraso


2. LURRALDEKO  BATZORDE IRAUNKORRA
Lehendakaria:
    • Egoitz Sorozabal Ituran (EAJ-PNV)

Kideak:
    • Patxi Amantegi Zubiria(EAJ-PNV)
      Ordezkoa: Begoña Tolosa Mendia
    • Xabier Balerdi Tolosa (EAJ-PNV)
      Ordezkoa: Izarne Iglesias Garcia de Iturrospe
        
    • Ander Martinez de Rituerto Arregi (EHBILDU)
    • Ander Figuerido Zubiria(EHBILDU)
    • Aitzol Garzia Azurmendi (EHBILDU)
      Ordezkoak:  Aitana Amondarain Eskisabel
                         Kristina Pelaez Errazkin
                         Xabier Martinez Qinquilla

    • Jose Mª Villanueva Telleria (PSE-EE)

Idazkaria:
    • Jone Miner Aginaga. Ordezkoa: Aitor Etxaide Agirre


3. HERRITARREN  BATZORDE IRAUNKORRA
Lehendakaria:
    • Xarles Iturbe Pasaban (EAJ-PNV)

Kideak:
    • Izarne Iglesias Garcia de Iturrospe(EAJ-PNV)
      Ordezkoa: Patxi Amantegi Zubiria
    • Joseba Ormazabal Lopez (EAJ-PNV)   
      Ordezkoa:  Begoña Tolosa Mendia
        
    • Ander Figuerido Zubiria (EHBILDU)
    • Aitzol Garzia Azurmendi (EHBILDU)
    • Xabier Martinez Quinquilla (EHBILDU)
      Ordezkoak: Andu Martinez de Rituerto
                        Kristina Pelaez Errazkin
                        Garbiñe Marzol Ormazabal
    • Jose Mª Villanueva Telleria (PSE-EE)

Idazkaria:
    • Alaine Izagirre Lopez.  Ordezkoa: Garikoitz Lekuona Izeta