Lan-esparruak

ANTOLAKUNTZA LAN-ESPARRUA: Xabier Balerdi Tolosa

 • Administrazio Orokorreko Saila: Xabier Balerdi Tolosa

- Idazkaritza Orokorra, Kontratazio eta Ondare Azpisaila
- Giza Baliabideetako Azpisaila
- Informatika Azpisaila
- Erregistro, Informazio eta UDATE (Herritarren Arreta Zerbitzua) Azpisaila

 • Ogasun eta Finantza Administrazioko Saila: Begoña Tolosa Mendia
 • Hiritarren Segurtasun eta Udaltzaingo Saila: Xabier Balerdi Tolosa

 

LURRALDEA LAN-ESPARRUA: Egoitz Sorozabal Iturain

 • Hirigintza, Obra eta Zerbitzuak eta Ingurumena Saila

- Hirigintza Azpisaila: Egoitz Sorozabal Iturain
- Ingurumen, Mugikortasun eta Trantsizio Energetikoko Azpisaila: Patxi Amantegi Zubiria
- Obra eta Zerbitzuetako Azpisaila: Patxi Amantegi Zubiria

 

HERRITARRAK LAN-ESPARRUA: Xarles Iturbe Pasaban

 • Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna: Olatz Peon Ormazabal
 • Garapen Ekonomiko, Turismo, Merkataritza, Azoka eta Enpleguaren Sustapena

                - Turismoa, Merkataritza eta Azokak: Xarles Iturbe Pasaban
                - Garapen Ekonomiko eta Enpleguaren Sustapena: Begoña Tolosa Mendia

 • Euskara eta Hezkuntza

- Hezkuntza Politika: Joseba Koldo Ormazabal Lopez
- Euskara eta Euskaltegia: Xabier Balerdi Tolosa

 • Kirolak: Jose Mª Villanueva Telleria
 • Kultura, Festak eta Gazteria

- Kultura eta Festak: Izarne Garcia de Iturrospe
- Gazteria: Joseba Koldo Ormazabal Lopez

 • Komunitatea eta Gobernantza: Joseba Koldo Ormazabal Lopez
 • Berdintasuna: Olatz Peon Ormazabal