Udal ordenantzak/arautegiak

Izenburua Zerbitzua
Berdintasuneko dirulaguntzen ordenantza berezia Berdintasuna
Emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunerako udal ordenantza Berdintasuna
Ekintzailetasunerako Coworking Oriaburu gunea arautuko duen ordenantzaren testu bategina Ekonomiaren sustapena
Merkataritzako-lokaletako fatxada apaintasunari buruzko Ordenantza Ekonomiaren sustapena
Udalerrian eta Apatta-Errekan gehienez 50 langile dituzten empresentzako diru-laguntzak (garapen esperimental,prototipoak, soluzioak eta zerbitzu berritzaileak) arautuko duen Ordenantza. Ekonomiaren sustapena
Bide publikoan terrazak, salgai dauden produktuen erakuslekuak eta beste elementu lagungarriak jartzea arautzen duen Ordenantza Hirigintza azpiegiturak
Edarien eta elikagaien salmenta automatikorako makinen instalazioa eta funtzionamendua arautzen duen ordenantza osagarria Hirigintza azpiegiturak
Eraikinak eta lursailak kontserbatzeko, birgaitzeko eta eraikitzeko eginbeharren betetzea arautzeko Udal Ordenantza Hirigintza azpiegiturak
Hirigintza Hitzarmenak: Erregistroaren Udal Ordenantzak Hirigintza azpiegiturak
Tolosako landa auzoetako baserri bideetan elur kentze zerbitzua emateko auzolana arautzen duen udal ordenantza. Hirigintza azpiegiturak
Urbanizazio, eraikuntza eta ingurumen, paisaia eta naturaren kontserbaziorako Udal Ordenantza Hirigintza azpiegiturak
Tolosako Udalean eta Udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko Udal Ordenantza Euskara eta Hezkuntza
Tolosako Udalean aldi baterako lan poltsak kudeatzeko araudia Giza baliabideak
Adineko pertsona autonomoen familia-harrerako udal Ordenantza Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Dirusarrerak berma­tzeko eta gizarte inklusiorako udal lagun­tzak arau­tzen dituen ordenan­tza. Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren Udal Araudia Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Gizarte zerbitzuen eta osasunaren lankidetzarako eta garapenerako diru laguntzen ordenantza espezifikoa. Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Pertsona autonomoen Bizitoki Zerbitzuen Udal Erregelamendua Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Tolosako Udaleko presoen familientzako dirulaguntzak arautzen dituen Ordenantza Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Covid-19aren ondoriozko konfinamendu-kasuetan, osoko bilkuretan eta gainontzeko organo kolegiatuetan tokiko ordezkarien parte-har tze telematikoa ahalbidetzeko erregelamendua Idazkaritza
Herritarren arreta zerbitzua (UDATE) arautzen duen ordenantza. Idazkaritza
Irabazi asmorik gabeko Elkarteen Erregistroa arautuko duen arautegia Idazkaritza
Tolosan hileta eta omenaldi zibilak egiteko lokal eta espazioen erabilera eta hartarako baimena arautzen duena Idazkaritza
Baratze ekologikoak adjudikatzeko eta kudeatzeko araudia Ingurumena
Kirol zerbitzu eta instalazioen arautegia Kirolak
Kiroletako dirulaguntzak erregulatzeko Udal Ordenantza Kirolak
Gazteriako dirulaguntzen ordenantza berezia Kultura, Gazteria, Jaiak
Iñauterietako Dirulaguntzen eta Antolamenduaren Ordenantza Berezia Kultura, Gazteria, Jaiak
Kulturako dirulaguntzen ordenantza berezia Kultura, Gazteria, Jaiak
Tolosako gazte lokalei buruzko bizikidetza arautegia Kultura, Gazteria, Jaiak
Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra Ogasuna
Ordenantza Fiskalak Ogasuna
Autokarabanentzako Zerbitzu Gunearen Ordenantza Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Belena patioko (Korreo 25) bizikleten aparkalekuko plazak erabiltzeko lizentzien esleipenerako arautegia Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Etxe abereen udal ordenantza Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Oinezkoen eta Ibilgailuen Zirkulaziorako Udal Ordenantza Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Udalarenak diren edo udal administrazioakoak diren bideen erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren ordenantza erregulatzailea Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Zirkulazioaren eta Denbora Mugatuko Aparkaldien Antolamenduko Arauak Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Kaleko salmentaren ordenantza Merkataritza, Feriak eta Turismoa
Merkataritzako sektorea biziberritzeko diru-laguntzen Programak arautzen dituen ordenantza Merkataritza, Feriak eta Turismoa
Ostalaritza eta turismo sektoreen ekonomia suspertzeko dirulaguntzak emateko Ordenantza espezifikoaren behin betiko onarpena. Merkataritza, Feriak eta Turismoa
Hiri Hondakin Solidoen Bilketa eta Tratamenduaren Udal Ordenantza. Obrak, Zerbitzuak, Auzoak
Kale garbiketaren udal ordenantza Obrak, Zerbitzuak, Auzoak
Etxebizitza tasatuen Ordenantza Etxebizitza
Tolosako Udalean Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantzaren behin betiko onarpena eta Tolosako herrian etxebizitzak alokatzeko dirulaguntza deialdia 2021 urterako. Etxebizitza
Tolosako udal etxebizita tasatuen eskatzaileen erregistroaren erregelamendua. Etxebizitza
Tolosako Udaleko errentamendu araubideko etxebizitza babestuak, zuzkidura bizitokiak eta parekatutako etxebizitzen eskatzaileen erregistroaren erregelamendua Etxebizitza