Udal ordenantzak/arautegiak

Cita previa EU

Tolosako Udalak herritarrei arreta emateko zerbitzua eta erregistroa (UDATE)

Erosoago aritzeko eta itxaron beharrik ez izateko, aldez aurretik hitzordua hartzea gomendatzen dizugu. Horretarako, bete inprimaki hau, eta zuk emandako telefono-zenbakira deituko dizugu 24 ordu igaro baino lehen (egun baliodunean), eta zure kontsultari erantzun, edo hitzorduaren eguna eta ordua baieztatuko dizkizugu.

ESKATU HITZORDUA

Izenburua Zerbitzua
Andragora, Tolosaldeko Emakumeen Etxearen erabilera eta funtzionamendua arautzeko udal erregelamendua. Berdintasuna
Berdintasuneko dirulaguntzen ordenantza berezia Berdintasuna
Emakumeen eta gizonezkoen arteko berdintasunerako udal ordenantza Berdintasuna
Tolosako Udaleko berdintasun kontseilua arautzeko erregelamendua. Berdintasuna
Tolosako hiri-ekonomia indarberritzeko dirulaguntza programaren udal-ordenantza. Ekonomiaren sustapena
Ekintzailetasunerako Coworking Oriaburu gunea arautuko duen ordenantzaren testu bategina Ekonomiaren sustapena
Merkataritzako-lokaletako fatxada apaintasunari buruzko Ordenantza Ekonomiaren sustapena
Oriaburuko areto nagusiaren aldi baterako erabilerari buruzko araudia Ekonomiaren sustapena
Udalerrian eta Apatta-Errekan gehienez 50 langile dituzten empresentzako diru-laguntzak (garapen esperimental,prototipoak, soluzioak eta zerbitzu berritzaileak) arautuko duen Ordenantza. Ekonomiaren sustapena
Aldamioen egiturak, garabiak eta obretarako beste bitarteko laguntzaile batzuk bide publikoan instalatzeko udal ordenantza. Hirigintza azpiegiturak
Bide publikoan terrazak, salgai dauden produktuen erakuslekuak eta beste elementu lagungarriak jartzea arautzen duen Ordenantza Hirigintza azpiegiturak
Edarien eta elikagaien salmenta automatikorako makinen instalazioa eta funtzionamendua arautzen duen ordenantza osagarria Hirigintza azpiegiturak
Eraikinak eta lursailak kontserbatzeko, birgaitzeko eta eraikitzeko eginbeharren betetzea arautzeko Udal Ordenantza Hirigintza azpiegiturak
Etxebizitzak eta bizitegi eraikinak birgaitzeko dirulaguntzak emateko udal Ordenantza. Hirigintza azpiegiturak
Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako Administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua Hirigintza azpiegiturak
Hirigintza Hitzarmenak: Erregistroaren Udal Ordenantzak Hirigintza azpiegiturak
Tolosako landa auzoetako baserri bideetan elur kentze zerbitzua emateko auzolana arautzen duen udal ordenantza. Hirigintza azpiegiturak
Tolosako Udal plangintza aholku batzordearen araudiaren behin betiko onespena Hirigintza azpiegiturak
Udalarenak diren edo udal administrazioakoak diren bideen erabilera pribatiboaren edo aprobetxamendu bereziaren ordenantza erregulatzailea Hirigintza azpiegiturak
Urbanizazio, eraikuntza eta ingurumen, paisaia eta naturaren kontserbaziorako Udal Ordenantza Hirigintza azpiegiturak
Zarata eta bibrazioei buruzko udal ordenantza Hirigintza azpiegiturak
Euskara eta Hezkuntza sailak kudeatutako hezkuntza programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituen ordenantza Euskara eta Hezkuntza
Tolosako Udalean eta Udalerrian euskararen erabilera normalizatzeko Udal Ordenantza Euskara eta Hezkuntza
Tolosako Udaleko Euskara eta Hezkuntza Sailak kudeatutako programen konturako zenbait dirulaguntza arautzen dituen ordenantza. Euskara eta Hezkuntza
Tolosako Udaleko Euskararen Aholku Kontseilua arautzeko Erregelamendua Euskara eta Hezkuntza
Tolosako Udalean aldi baterako lan poltsak kudeatzeko araudia Giza baliabideak
Tolosako Udaleko Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Programaren 2. Fasearen 1. atala. Giza baliabideak
Tolosako Udaleko langileek zerbitzua modalitate ez presentzialean, telelanaren bidez, jarduteko araudia Giza baliabideak
Adineko pertsona autonomoen familia-harrerako udal Ordenantza Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Dirusarrerak berma­tzeko eta gizarte inklusiorako udal lagun­tzak arau­tzen dituen ordenan­tza. Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren Udal Araudia Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Gizarte zerbitzuen eta osasunaren lankidetzarako eta garapenerako diru laguntzen ordenantza espezifikoa. Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Pertsona autonomoen Bizitoki Zerbitzuen Udal Erregelamendua Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Tolosako Udaleko presoen familientzako dirulaguntzak arautzen dituen Ordenantza Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Araudia, udal jabariko lokal edo higiezinak erabiltzeko herritarren erakunde eta kolektiboentzako baimenak edo lagapenak kudeatzeko Idazkaritza
Covid-19aren ondoriozko konfinamendu-kasuetan, osoko bilkuretan eta gainontzeko organo kolegiatuetan tokiko ordezkarien parte-har tze telematikoa ahalbidetzeko erregelamendua Idazkaritza
Herritarren arreta zerbitzua (UDATE) arautzen duen ordenantza. Idazkaritza
Irabazi asmorik gabeko Elkarteen Erregistroa arautuko duen arautegia Idazkaritza
Iruzurraren aurkako plana Idazkaritza
Tolosan hileta eta omenaldi zibilak egiteko lokal eta espazioen erabilera eta hartarako baimena arautzen duena Idazkaritza
Baratze ekologikoak adjudikatzeko eta kudeatzeko araudia Ingurumena
Kirol zerbitzu eta instalazioen arautegia Kirolak
Kirolerako dirulaguntzak erregulatzeko ordenantza, Tolosako Udalaren kirol aurrekontuaren kargura. Kirolak
Gazteriako dirulaguntzen ordenantza berezia Kultura, Gazteria, Jaiak
Iñauterietako Dirulaguntzen eta Antolamenduaren Ordenantza Berezia Kultura, Gazteria, Jaiak
Kulturako dirulaguntzen ordenantza berezia Kultura, Gazteria, Jaiak
Tolosako gazte lokalei buruzko bizikidetza arautegia Kultura, Gazteria, Jaiak
Dirulaguntzen Ordenantza Orokorra Ogasuna
Ordenantza Fiskalak Ogasuna
Autokarabanentzako Zerbitzu Gunearen Ordenantza Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Belena patioko (Korreo 25) bizikleten aparkalekuko plazak erabiltzeko lizentzien esleipenerako arautegia Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Etxe abereen udal ordenantza Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzaren barruan dauden Gipuzkoako administrazioen eremuan bidaiarien errepide bidezko garraio-zerbitzu publiko erregularrak harmonizatzeko erregelamendua Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Oinezkoen eta Ibilgailuen Zirkulaziorako Udal Ordenantza Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Zirkulazioaren eta Denbora Mugatuko Aparkaldien Antolamenduko Arauak Udaltzaingoa, Herritarren Segurtasuna, Mugikortasuna eta Garraioa
Kaleko salmentaren ordenantza Merkataritza, Feriak eta Turismoa
Tolosako hiri-ekonomia indarberritzeko dirulaguntza programaren ordenantza Merkataritza, Feriak eta Turismoa
Hiri Hondakin Solidoen Bilketa eta Tratamenduaren Udal Ordenantza. Obrak, Zerbitzuak, Auzoak
Kale garbiketaren udal ordenantza Obrak, Zerbitzuak, Auzoak
Etxebizitza tasatuen Ordenantza Etxebizitza
Tolosako Udalean Etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak arautzen dituen ordenantza. Etxebizitza
Tolosako udal etxebizita tasatuen eskatzaileen erregistroaren erregelamendua. Etxebizitza
Tolosako Udaleko errentamendu araubideko etxebizitza babestuak, zuzkidura bizitokiak eta parekatutako etxebizitzen eskatzaileen erregistroaren erregelamendua Etxebizitza
Tolosako Udaleko Gobernantza, Partaidetza eta Gardentasunari buruzko ordenantza Tolosatzen