Ogasuna

Ogasun Departamentuari (Kontuhartzailetzari) dagokio Udalaren baliabide ekonomikoak kudeatzea: diru-sarrerak eta gastuak, kobrantzak eta ordainketak, udal aurrekontuaren kudeaketa, etab.

 

 • Udal zergen, prezio publikoen eta zuzenbide publikoko gainontzeko sarreren kudeaketa eta likidazioa.
 • Diru-sarreren bilketa.
 • Ordainketen atzerapenak eta zatikapenak.
 • Laguntza fiskalak.
 • Zergadunen arreta, informazioa eta aholkua.
 • Udal aurrekontuaren kudeaketa.
 • Kontabilitatea.
 • Hornitzaileekin harremanak.
 • Ordainketak.

Parte hartzen

 • OgasunaFraccionamiento impuestosBuenos días, Le informamos de que el Ayuntamiento de Tolosa ofrece la posibilidad tanto de fraccionar los impuestos como de aplazarlos. Le envio el enlace correspondiente para su consulta (dentro de tasas e impuestos):https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVe... [+] Gehiago ikusi 9/2/2021 14:20
 • OgasunaImpuesto circulaciónCreo que el ayuntamiento debería rebajar el impuesto a los vehículos que tienen el certificado eco y beneficiar a los vehículos menos contaminantes y no sólo guiarse por los caballos fiscales para aplicar la tasa. Me consta que otros ayuntamientos ya lo hacen. Hay que predicar co... [+] Gehiago ikusi 19/10/2016 13:38