Ogasuna

Ogasun Departamentuari (Kontuhartzailetzari) dagokio Udalaren baliabide ekonomikoak kudeatzea: diru-sarrerak eta gastuak, kobrantzak eta ordainketak, udal aurrekontuaren kudeaketa, etab.

 

  • Udal zergen, prezio publikoen eta zuzenbide publikoko gainontzeko sarreren kudeaketa eta likidazioa.
  • Diru-sarreren bilketa.
  • Ordainketen atzerapenak eta zatikapenak.
  • Laguntza fiskalak.
  • Zergadunen arreta, informazioa eta aholkua.
  • Udal aurrekontuaren kudeaketa.
  • Kontabilitatea.
  • Hornitzaileekin harremanak.
  • Ordainketak.

Parte hartzen

  • OgasunaImpuesto circulaciónCreo que el ayuntamiento debería rebajar el impuesto a los vehículos que tienen el certificado eco y beneficiar a los vehículos menos contaminantes y no sólo guiarse por los caballos fiscales para aplicar la tasa. Me consta que otros ayuntamientos ya lo hacen. Hay que predicar co... [+] Gehiago ikusi 19/10/2016 13:38