Alokairu ordainketa errazteko dirulaguntzak

DEIALDI BERRIA:

Dirulaguntza lerro berriaren helburua da tolosarrei alokairu-erregimeneko etxebizitza bat lortzen eta alokairuko merkatu librean sartzen laguntzea.

NORI ZUZENDUA:

Laguntza, etxebizitzarik jabetzan ez duten eta alokairuan bizi diren tolosarrei zuzenduta dago, zehatzago hauexei: 18-35 urte bitarteko gazteei; banandu, dibortziatu edo izatezko bikote izateari utzi diotenei; eta familia gurasobakarrei.

BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

 • Bizikidetza-unitatea osatzen duten pertsona guztiek dirulaguntzaren xede den etxebizitzan erroldatu beharko dute.

 • Eskatzaileek Tolosan erroldatuta egon beharko dute eskaera aurkezten denean gutxienez 3 urteko etenik gabeko antzinatasunarekin edo behintzat, beste momenturen batean, 5 urtez jarraian udalerrian erroldatuta egonda.

 • Onuradun eta errentatzailearen artean ezin izango da inolako familia-loturarik izan odolkidetasun edo ahaidetasuneko 2. mailaraino.

 • Etxebiden izena emanda egon behar dira edo izena emateko eskabidea aurkeztu beharko dute.

 • Diru-sarrera baldintzak: bizikidetza unitateko diru-sarreren mugak honako hauek izango dira:

  • Urteko diru-sarrera gordinak gutxienez 3.000 eurokoak izango dira.

  • Onuradun bakarra baldin bada, urteko diru-sarrera gordinek ezingo dute gainditu 28.000 euroko kopurua.

  • Bi onuradun edo gehiago izanez gero, urteko diru-sarrera gordinek ezingo dute gainditu 35.000 euroko kopurua.

Banandu, dibortziatuen eta iraungitako izatezko bikoteen kasuan, diru-sarreren zenbatekoa kalkulatzerakoan seme-alabengatiko mantenu pentsioa eta hipoteka kargei dagokien hileroko kuoten zenbatekoak kenduko zaizkie.

 • Dirulaguntzaren zenbatekoa:

Diru-sarrerak

Dirulaguntza

15.000 euro arte

Alokairuaren %50

15.001-21.000 euro

Alokairuaren %40

21.001-30.000 euro

Alokairuaren %30

30.001-35.000 euro

Alokairuaren %20

Gehienez ere, 250 euroko laguntza emango da hilean, etxebizitza Alde Zaharrean kokatuta badago, 300 eurokoa.

 • Alokairu errentek gehienez 700 eurokoak izan beharko dute eta ez da onartuko urtebete baino iraupen txikiagoa duen kontraturik.

 • Etxebizitza Tolosan kokatuta egon beharko du eta gutxienezko bizigarritasun baldintza batzuk bete: erabiltzeko moduan dagoen sukaldea, dutxa edo bainuontzia duen bainugela, erabiltzeko egoeran dagoen ur bero sistema...

 • Ez dira dirulaguntzaren onuradun izango honako eskaerak: sustapen publikoko babes ofizialeko etxebizitzak, berrakuratuak, logelen alokairuak, etxebizitza gisa erabilitako lokalak, Bizigune programaren barruan dauden alokairu etxebizitzak...


ESKAERAK NOIZ, NON ETA NOLA AURKEZTU:

Eskaerak presentzialki Udalaren Erregistro Orokorrean (UDATE) edo Telematikoki Udalaren erregistro elektronikoaren bidez (www.tolosa.eus) aurkeztu beharko dira.

 • Irailaren 24tik, azaroaren 9ra (biak barne)

 • Eskuratu eskaera orria hemen: www.tolosa.eus

 • Telematikoki egiteko: www.tolosa.eus

 • Laguntza behar izanez gero:

  • Etxebizitza Saila (UDATE ondoan):