Finantza erakundeetako zerbitzuei buruzko mozioa, EAJ-PNV eta PSE-EErena

2022ko Ekainaren 23a

Udalbatzak, bi mila eta hogeita biko maiatzaren bostean, Ohiko Osoko Bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen.