Dirulaguntzak

Izenburua Zerbitzua
Tolosako udalerrian emakumeen eta gizonen berdintasuna bul­tza­tzen duten irabazi-asmorik gabeko elkarteei edo erakundeei, edo per­tso­na fisikoei, zuzendutako diru-lagun­tzak Berdintasuna
Kultura eta Gazteriako dirulaguntzen deialdia Kultura, Gazteria, Jaiak
Kirol jarduera bereziak antolatzeko dirulaguntzak Kirolak
Tolosako ikastetxeek Eskola Kirolaren kudeaketarako eta arretarako egitura espezifikoak sortzeko eta garatzeko diru-laguntzak Kirolak
Ikastetxeetako igeriketa kanpaina Kirolak
Gipuzkoatik kanpo preso dauden pertsonen familiakoei laguntzeko 2017ko dirulaguntzen deialdia.BDNS (Identif.): 377117 Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Tolosako udalerrian helbide soziala duten GKEentzat 2017ko diru-laguntza deialdia, norgehiagoka-erregimenean emango dena, mantentze gastuak eta Tolosan antolatutako sentiberatze jarduerak finantzatzen laguntzeko. Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Tolosan, osasun eta gizarte zerbitzuen alorreko jarduerak finantziatzeko diru-laguntzak norgehiagoka-erregimenean emateko 2017ko deialdia. Gizarte Zerbitzuak eta Osasuna
Tolosako Udal Euskaltegitik kanpo euskara ikasteko diru-laguntzak emateko norgehiagokako araubidez emateko deialdi irekia. Euskara eta Hezkuntza
Dirulaguntzak Tolosako enpresetan euskara planak bidera daitezen bultzatzeko. Euskara eta Hezkuntza
Establezimendu komertzialetako errotuluak euskaratzeko diru-laguntzak norgehiagokako araubidez emateko deialdi irekia. Euskara eta Hezkuntza
Gazteria eta Kulturako diru-laguntzak 2017 Kultura, Gazteria, Jaiak
Kirol kluben egiturak eta ohiko jarduerak Kirolak