2019ko uztailaren 19ko akta

1. 2019-06-15eko ez ohiko bilkurako akta onartzea.
2. Onartzea ohiko osoko bilkuren egutegia eta egutegi instituzionala.
3. Onartzea informazio batzordeak  eratzea eta haien araubidea xedatzea.
4. Onartzea udal korporazioko kideen dedikazioaren araubidea.
5. Onartzea dedikaziorik gabeko kideen  ordainketak eta udal talde politikoen diru-izendapenak.
6. Onartzea 2019-2023 legealdirako Tolosako Udaleko behin-behineko pertsonala izendatzea.
7. Onartzea Plenoaren eskumeneko izendapenak egitea beste erakundeetan.
8. Berri ematea:
    a) Alkateordeen izendapenak.
    b) Tokiko Gobernu Batzarreko kideen izendapena.
    c) Zinegotzi delegatuen izendapena.
    d) Antolakuntzako  lan esparruak eta Alkatetzaren  delegazioak.
    e)   Lan taldeen eraketa eta osaketa.
    f) Beste  erakundeetan  ordezkarien izendapena.
    g) Tokiko Gobernu   Batzarrak eskuratutako ahalmenak.

Udalbatzaren Osoko Bilkurak aldez aurretik onartu behar du ondorengo puntuak aztertzea eta ebaztea, eta haien berri emango da dagokion informazio batzordeak egingo duen hurrengo bileran:

9. 2019/11 kreditu aldaketarako espedientea, kreditu gehigarrien modalitatean. Hasierako onarpena.
10. 2019ko dirulaguntzen eranskina aldatzeko proposamena. Hasierako onarpena.
11. Itxitako ekitaldiko fakturen onarpena.
12. 2019/8 kreditu gehigarrien modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/1209 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.
13. 2019/9 kreditu transferentzien modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/1218 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.
14. 2019/10 kreditu gaikuntza modalitatean egindako kreditu aldaketaren espedienteari buruzko 2019/1219 Alkatetza Dekretuaren berri ematea.

EranskinaTamaina
PDF icon 20190719.pdf1.48 MB