Tolosako Hiri Ordenazioko Plan Orokorraren Katalogoaren aldaketa. Hasierako onespena.