Tolosako Udalerrian Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren esleipena CASER RESIDENCIAL S.A.U. enpresaren alde.

2018ko Maiatzaren 17a

2018ko martxoaren 21ean, Gobernu Batzarreko akordioaren bidez, CASER RESIDENCIAL S.A.U. enpresaren alde zerbitzu hau esleitu zen Tolosako Udalerrian Etxez Etxeko  Laguntza Zerbitzuari  dagokion ondorioetarako argitaratzen da

1.- Entitate adjudikatzailea:

Tolosako Udala.
Kontratistaren profila: tolosakoudala.net

2.- Kontratuaren xedea: Tolosako udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzua ematea.

    a) Kontratu mota: Zerbitzuak.
    b) Tramitazioa: Irekia.
    c) Prozedura.: Arrunta.

3.- Prozedurako oinarrizko aurrekontua:
       Zenbateko garbia: 859.178,25€
       BEZ-a: 34.367,13€
       Zenbateko guztia: 893.545,13€

4.-Esleipena:
      a) Data: 2018ko martxoaren 21ean
      b) kontratista: 2018ko apirilaren 24an
      c) Esleipenaren zenbatekoa:  
           Zenbatekoa garbia: 853.820,82€
           BEZ-a: 34.152,83€
           Zenbateko guztia: 887.973,65€

 

Tolosa, 2018ko   apirilaren   23an

Alkatea


OLTAZ PEON ORMAZABAL