Etxez-etxeko laguntza zerbitzuaren Udal Araudia

Udalbatzarrak, 2021eko urtarrilaren 28an egindako Osoko Bilkuran, hasierako onarpena eman zion Tolosako Etxez-etxeko Laguntza Zerbitzua arautzen duen erreglamenduari.

Erregimen Lokaleko Oinarriak arautzen dituen Legearen 49.b artikuluak xedatzen duena betez, informazio publikorako ikusgai jarri zen hogeita hamar egunez, iragarpen hau Gipuzkoako Aldizari ofizialean argitaratua izan zen eta hurrengo egunetik hasita, erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Informazio publikoko epean ez da inolako iradokizun edo erreklamaziorik aurkeztu, beraz, behin betikoz onartutzat ematen da.